Τετάρτη, 05 Οκτωβρίου 2022 08:33

Το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας - ΟΚΑΝΑ στην 13η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης

 

Το Κέντρο Πρόληψης συμμετείχε στην Πανελλήνια συνάντηση φορέων πρόληψης της εξάρτησης που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα από τις 28 Σεπτεμβρίου έως  1 Οκτωβρίου 2022. Τα στελέχη του συμμετείχαν με προφορική και αναρτημένη ανακοίνωση με στόχο να προβάλουν το έργο τους, καθώς  και να ανταλλάξουν εμπειρίες για την εφαρμογή καλών πρακτικών στο πεδίο της πρωτογενούς πρόληψης.

Τα στελέχη που συμμετείχαν ήταν το οικονομικό στέλεχος   Δαβιώτης Φιλήμων με προφορική ανακοίνωση με θέμα «Η συμβολή των Διοικητικών Υπαλλήλων στη λειτουργία και εξέλιξη των Κέντρων Πρόληψης» και τα επιστημονικά στελέχη Τσιάτα Κική και Πιτσίλκας Χρήστος  με  αναρτημένη ανακοίνωση με θέμα «11 Χρόνια  Μαθητικός Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός».