Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 08:11

"Συμμετοχή Στελεχών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WWIW"

 

«Συμμετοχή Στελεχών στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  WWIW»

Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή στελεχών του Κέντρου Πρόληψης – ΟΚΑΝΑ και εκπαιδευτών του Εργαστηρίου Ζωής,  στο  2ο  LTTA Meeting που διεξήχθη στην Βιέννη από τις 4 – 7 Απριλίου 2022. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος World Wide Inclusive Web και αφορά την ενσωμάτωση κοινωνικά ευάλωτων ατόμων μέσω πρακτικών που σχετίζονται με την Τέχνη. Βασικός σκοπός του προγράμματος, πέρα από την κοινωνική ενσωμάτωση, είναι και η βελτίωση των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, μέσα από διάφορες καλλιτεχνικές πρακτικές.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός από το Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας – ΟΚΑΝΑ, οργανισμοί από το Βέλγιο (OXOT), την Ισπανία (Fundacion Salud y Communidad) και την Αυστρία (IMAD, Institute for Managing Diversity).

Στην συνάντηση παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό εταίρο  της Αυστρίας και υπήρξε ένας γόνιμος διάλογος με τους άλλους  ευρωπαϊκούς εταίρους από Ισπανία, Βέλγιο και Ελλάδα.

Το 3ο   LTTA Meeting θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα από τις 24 – 27 Μάιου με το Κέντρο Πρόληψης να είναι υπεύθυνο για την διοργάνωσή του.