Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 00:00

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Πρόληψη και αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού 2014-15

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Πρόληψη και αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού 2014-15

Το Κέντρο Πρόληψης ν. Λάρισας – Ο.ΚΑ.ΝΑ ως ένας από τους βασικούς εκπαιδευτικούς φορείς που συνέβαλε στην δημιουργία του δικτύου για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, ανέλαβε την διοργάνωση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για τον σχολικό εκφοβισμό καθώς επίσης και τις εποπτικές συναντήσεις της ομάδας.

Α) Η εκπαίδευση βασίστηκε στις αρχές:

 • Εξοικείωση με τις έννοιες της εμπειρικής – βιωματικής μάθησης
 • Αποσαφήνιση των εννοιών του εκφοβισμού και των μορφών που απαντώνται στο σχολείο
 • Ανάπτυξη τεχνικών όπως η ενεργητική ακρόαση η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική στη σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή-γονιού
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως συντονιστή ομάδας μαθητών είναι διαφορετικός από τον παραδοσιακό ρόλο που κατείχε

Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην δικτύωση των φορέων που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο και στην παρουσίαση της δουλειάς του καθενός σχετικά με τον εκφοβισμό.

Β) Η οργάνωση των εποπτικών συναντήσεων κρίθηκε απαραίτητη αφού με τη σειρά τους συμβάλουν στην επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος. Στις συναντήσεις τέθηκαν θέματα που αφορούσαν στις δυσκολίες που προέκυπταν κατά την διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος και υπήρχε η δυνατότητα επεξεργασίας τους με ένα διαφορετικό τρόπο.

Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένες από τις θετικές επιδράσεις της εποπτείας:

 • Ανατροφοδότηση
 • Υποστήριξη – ενθάρρυνση
 • Ανασκόπηση
 • Γνώση
 • Καθοδήγηση πόρων
 • Βοήθεια στην διαχείριση της αλλαγής
 • Ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη
 • Ενδυναμώνει το αίσθημα αυτοπεποίθησης
 • Διευρύνει την σκέψη
 • Aυξάνει το βαθμό δέσμευσης και επαγγελματισμού
 • Βελτιώνει τις σχέσεις μέσα στο σχολείο σε πολλά επίπεδα