Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016 06:46

Ομάδα Γονέων στο "Εργαστήρι Ζωής" του Κέντρου Πρόληψης

 

ΟΜΑΔΑ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ “ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΗΣ” ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 Το Κέντρο Πρόληψης ν. Λάρισας πρόκειται να λειτουργήσει Εκπαιδευτική Ομάδα Γονέων στο χώρο του Κέντρου. Οι Εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 18:00- 20:00 και θα είναι συνολικά 10-12.                  

 Η θεματολογία της Ομάδας θα αφορά στα εξής Θέματα: Επικοινωνία, συναισθήματα, όρια, εφηβεία, εξαρτήσεις και νέες μορφές τους,  το φαινόμενο του εκφοβισμού κα.

 Στην διαδικασία επεξεργασίας των θεμάτων θα χρησιμοποιείται ο βιωματικός τρόπος μάθησης που βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή των μελών.

 Στόχος της Ομάδας είναι να επεξεργαστούν οι γονείς θέματα που τους προκαλούν άγχος, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να προτείνουν τρόπους που είναι λειτουργικοί στις δικές τους σχέσεις.

 Η oμάδα θα αποτελείται από 15-18 άτομα και στην συγκρότηση της θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 Δηλώσεις Συμμετοχής: Πιτσίλκας Χρήστος-Κοινωνιολόγος, Στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης.

 Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410 555935 ,ώρες 9:00-14:00.