Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015 09:33

Συζητώντας με τους εκπαιδευτικούς

Συζητώντας με τους Εκπαιδευτικούς

Το Κέντρο Πρόληψης ν. Λάρισας – Ο.ΚΑ.ΝΑ. διοργανώνει ένα κύκλο συναντήσεων με εκπαιδευτικούς της Β΄θμιας Εκπαίδευσης με στόχο να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό τους ρόλο. Στις συναντήσεις θα συμμετέχουν έως 17 άτομα και θα είναι και βιωματικού χαρακτήρα. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή σε οποιαδήποτε συνάντηση ενδιαφέρονται και η θεματολογία τους θα είναι η εξής:
Πέμπτη 19/11/15:Εξαρτήσεις και η σύγχρονη διάσταση της πρόληψης
Πέμπτη 3/12/15: Η έννοια του συμβολαίου και η σημασία του για τις σχέσεις στη σχολική τάξη
Πέμπτη 7/1/16: Η περίοδος της Εφηβείας ως ένα σταυροδρόμι αλλαγών
Πέμπτη 4/2/16: Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού
Πέμπτη 3/3/16: Χρήση του Διαδικτύου – Κίνδυνοι και πλεονεκτήματα
Οι ώρα πραγματοποίησης των συναντήσεων θα είναι 17:30-20:00. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται στο Κέντρο Πρόληψης έως την Παρασκευή 16/11/15.
θα προηγηθούν εκπαιδευτικοί που θα εφαρμόσουν προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410555935, Πιτσίλκας Χρήστος, Κοινωνιολόγος–Στέλεχος Πρόληψης.