Δευτέρα, 03 Απριλίου 2023 08:31

Αποτελέσματα πρόσληψης για το Εργαστήρι Ζωής

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

48/15/02/2023

90

58/16/02/2023

80

63/17/02/2023

63,5

60/17/02/2023

62

54/16/02/2023

48

65/17/02/2023

44

50/15/02/2023

42

59/17/02/2023

39,5

66/17/02/2023

30

67/17/02/2023

30

51/15/02/2023

26

47/15/02/2023

23,5

55/16/02/2023

22

46/15/02/2023

22

57/16/02/2023

16

64/17/02/2023

10